STAJ

Kartonsan'a bireysel staj başvurusu yapmak isteyen öğrenciler

* Kış dönemi için (Meslek Lisesi)
Her yılın Nisan-Mayıs aylarında

* Yaz dönemi için (Meslek Lisesi-Üniversite):
Her yılın Nisan-Mayıs aylarında

Kartonsan İnsan Kaynakları Departmanı'ndan alacakları "Staj Başvuru Formu" ile staj başvurusu yapabilirler.

Stajyer başvuruları kış dönemi stajyerleri için Ağustos ayı sonunda, yaz dönemi stajyerleri (şirket tercihine bağlı olarak) için ise Mayıs ayı sonunda not ortalamasına göre İnsan Kaynakları Departmanı tarafından değerlendirilerek başvuruda bulunan adaylara bildirilir.

Yabancı öğrenci stajı için IAESTE aracılığıyla gönderilen Staj Başvuru Formları İnsan Kaynakları Departmanı tarafından değerlendirilir. Aldıkları eğitim konularının uygunluğuna göre seçilen stajyer öğrenciler ilgili kuruma bildirilir. Seçilen stajyer öğrencilerin, staj konularına göre staj programları İnsan Kaynakları Departmanı tarafından hazırlanarak ilgili Departmanlara gönderilir ve takip edilir.