Ana Sayfa | ENGLISH |
 
Dipnotlar (1.069kb)
 
31/03/2004 Tarihli Mali Tablolar ve Dipnotlar
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
(Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş Konsolide
(Seri XI No:20 ve 21)
Bağımsız Denetim'den
Geçmemiş Geçmemiş
AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2004 31.03.2003
I. DÖNEN VARLIKLAR 78046876 0
 A. Hazır Değerler 23315756 0
    1. Kasa 17093 0
    2. Bankalar 23298663 0
    3. Diğer Hazır Değerler 0 0
 B. Menkul Kıymetler 896616 0
    1. Hisse Senetleri 246616 0
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 0 0
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 650000 0
    4. Diğer Menkul Kıymetler 0 0
    5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0
 C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 15226000 0
    1. Alıcılar 14589852 0
    2. Alacak Senetleri 644128 0
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 4224 0
    4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 171712 0
    5. Alacak Reeskontu (-) -13569 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -170347 0
 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 10911 0
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0
    4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 10911 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0
 E. Stoklar 33737773 0
    1. İlk Madde ve Malzeme 10960050 0
    2. Yarı Mamüller 292242 0
    3. Ara Mamüller 0 0
    4. Mamüller 21527394 0
    5. Emtia 592806 0
    6. Diğer Stoklar 97296 0
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0
    8. Verilen Sipariş Avansları 267985 0
 F. Diğer Dönen Varlıklar 4859820 0
II. DURAN VARLIKLAR 89967173 0
 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 6818 0
    1. Alıcılar 0 0
    2. Alacak Senetleri 0 0
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 6818 0
    4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0
    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0
 C. Finansal Duran Varlıklar 0 0
    1. Bağlı Menkul Kıymetler 0 0
    2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) 0 0
    3. İştirakler 0 0
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0
    6. Bağlı Ortaklıklar 0 0
    7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
    8. Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0
    9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 0 0
 D. Maddi Duran Varlıklar  78812324 0
    1. Arazi ve Arsalar 11571675 0
    2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 4421759 0
    3. Binalar 43348540 0
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 248416310 0
    5. Taşıt Araç ve Gereçleri 1890306 0
    6. Döşeme ve Demirbaşlar 8289195 0
    7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 8687 0
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) -239760593 0
    9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 384480 0
  10. Verilen Sipariş Avansları 241965 0
 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11067925 0
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 0 0
    2. Haklar 412084 0
    3. Şerefiye 0 0
    4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0
    5. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29208 0
    6. Verilen Avanslar 0 0
    7. Bağlı Ortaklıklar Pozitif Şerefiyesi (Net) 17464925 0
    8. Bağlı Ortaklıklar Negatif Şerefiyesi (Net) -6838292 0
  F. Diğer Duran Varlıklar 80106 0
A K T İ F   T O P L A M I 168014049 0
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
(Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş Konsolide
(Seri XI No:20 ve 21)
Bağımsız Denetim'den
0 Geçmemiş Geçmemiş
AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2004 31.03.2003
I. KISA VADELİ BORÇLAR 12160492 0
 A. Finansal Borçlar 327743 0
    1. Banka Kredileri 327743 0
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0
    4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 0 0
    5. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar 4136000 0
    1. Satıcılar 4070289 0
    2. Borç Senetleri 2491 0
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Ticari Borçlar 63223 0
    5. Borç Reeskontu (-) -3 0
 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 5916935 0
    1. Ortaklara Borçlar 2790158 0
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0
    4. Ödenecek Giderler 187239 0
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 1266422 0
    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları 0 0
    7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 1673116 0
    8. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alınan Sipariş Avansları 22 0
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 1779792 0
    1. Vergi Karşılıkları 1662418 0
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 117374 0
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 5049509 0
 A. Finansal Borçlar 0 0
    1. Banka Kredileri 0 0
    2. Çıkarılmış Tahviller 0 0
    3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 0 0
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar 0 0
    1. Satıcılar 0 0
    2. Borç Senetleri 0 0
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 143 0
    1. Ortaklara Borçlar 0 0
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları 143 0
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alınan Sipariş Avansları 0 0
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 5049366 0
    1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 5049366 0
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0 0
III. ANA ORTAKLIK DIŞI ÖZSERMAYE 176978 0
 A. Ana Ortaklık Dışı Özsermaye 176978 0
IV. ÖZ SERMAYE 150627070 0
 A. Sermaye 1662380 0
 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
 C. Emisyon Primi 7529 0
 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 14293149 0
    1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 0 0
    2. İştiraklerdeki Değer Artışı 0 0
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 14293149 0
 E. Yedekler 36149944 0
    1. Yasal Yedekler 3701953 0
    2. Statü Yedekleri 0 0
    3. Özel Yedekler 0 0
    4. Olağanüstü Yedek 32447991 0
    5. Maliyet Artış Fonu 0 0
    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satış Kazançları 0 0
    7. Geçmiş Yıl Karı 0 0
 F. Net Dönem Karı 111962 0
 G. Dönem Zararı (-) 0 0
 H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0 0
 I. Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 98402106 0
 J. Çevrim Farkları 0 0
P A S İ F   T O P L A M I 168014049 0
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
(Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş Konsolide
(Seri XI No:20 ve 21)
Bağımsız Denetim'den
0 Geçmemiş Geçmemiş
AYRINTILI KONSOLİDE GELİR TABLOSU
(Milyon TL)
31.03.2004 31.03.2003
A. Brüt Satışlar 30084458 0
    1. Yurtiçi Satışlar 19413645 0
    2. Yurtdışı Satışlar 10103088 0
    3. Diğer Satışlar 567725 0
B. Satışlardan İndirimler (-) -1021205 0
    1. Satıştan İadeler (-) -12715 0
    2. Satış İskontoları (-) -918294 0
    3. Diğer İndirimler (-) -90196 0
C. Net Satışlar 29063253 0
D. Satışların Maliyeti (-) -24101110 0
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 4962143 0
E. Faaliyet Giderleri (-) -2124585 0
    1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0
    2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -1227547 0
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) -897038 0
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2837558 0
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 1032190 0
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0 0
    2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0 0
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 827848 0
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 204342 0
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) -1167708 0
H. Finansman Giderleri (-) -21755 0
    1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -21755 0
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0 0
 FAALİYET KARI (ZARARI) 2680285 0
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 11377 0
    1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 0 0
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 0 0
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 11377 0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -30908 0
    1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) -28290 0
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) -3 0
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -2615 0
K.  Net parasal pozisyon karı/(zararı) -1798438 0
 DÖNEM KARI (ZARARI) 862316 0
L. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) -748060 0
M. Ana Ortaklık Dışı Kar / (Zarar) -2294 0
 NET KONSOLİDE DÖNEM KARI / (ZARARI) 111962 0