Menu

Güçlü finansal ve kurumsal yapımızla paydaşlarımıza artan oranda değer üretiyoruz.

Finansal Göstergeler

(Bin TL)

Önceki Dönem 31.12.2021

Cari Dönem 31.12.2022

Net Satışlar

1.588.647 3.364.357

Toplam Yurt Dışı Satışlar

230.078 626.260

Toplam Aktifler

1.183.954 1.799.742

Net Kâr

379.020 705.019

 

 

Hisse Başına Kâr (Konsolide /1 TL nominal bedelli hisse için)

Önceki Dönem 31.12.2021

Cari Dönem 31.12.2022

Hisse Başına Net Kar

5,05360 9,40026

 

Temel Rasyolar

 

Likidite Oranları

Önceki Dönem 31.12.2021

Cari Dönem 31.12.2022

Cari Oran

3,09 3,77

Asit Test Oranı

2,45 2,08

Nakit Oran

1,59 1,12

 

 

 

Kârlılık Oranları

Önceki Dönem 31.12.2021

Cari Dönem 31.12.2022

Vergi Öncesi Kâr/Net Satışlar

29,6 24,4

Net Kâr/Özkaynaklar

42,7 50,1

 

 

 

Finansal Yapı Oranları

Önceki Dönem 31.12.2021

Cari Dönem 31.12.2022

Toplam Borçlar/Özkaynak

33,3 27,8

Kısa Vadeli Borçlar/Özkaynak

29,8 24,0

Uzun Vadeli Borçlar/Özkaynak

3,5 3,8