Menu

Çalışan Profili

Nitelikli insan kaynağı, Kartonsan’ın temel rekabet üstünlüklerinden birini oluşturmaktadır.

Kartonsan’ın liderlik başarısının arkasında;

  • kurum kültürüne derinden bağlı,
  • üretimin gücüne inanan,
  • sadece üretmekle kalmayıp araştıran ve geliştiren,
  • ilerlemeyi en geniş anlamda topluma olan sorumluluk olarak kabul eden

insan kaynağı yer almaktadır. Güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir iş ortamı sağlamanın yanı sıra başarıyı da ödüllendiren Kartonsan, çalışanlarının sürekli gelişimini destekleyerek kariyer hedeflerine katkıda bulunmakta ve inisiyatif almalarını teşvik etmektedir.

Kartonsan’da 2016 yıl sonu itibarıyla 269 kişi çalışmaktadır. Çalışanların 93’ü beyaz yakalı, 176’sı  mavi yakalı, 23’ü kadın ve 246’i ise erkektir. Şirket’te bütün personel tam zamanlı olarak çalışmaktadır.

2016  yıl sonu itibarıyla Kartonsan’da;

25 yaş ve altı 9            personel

26-35 yaş arası 119     personel

36-45 yaş arası 83       personel

46 yaş ve üstü 58        personel bulunmaktadır.

Kartonsan’da eğitim çalışmaları

Kartonsan eğitim programları, Şirket’in ihtiyaçları ve faaliyetleri doğrultusunda belirlenmekte ve çalışanların kişisel gelişimlerinin yanı sıra kariyer hedeflerine de katkıda bulunmaktadır.

2016 yılında Kartonsan’da iş sağlığı ve güvenliği (İSG), kişisel gelişim, yasal ve teknik eğitimler kapsamında, toplam 42  adet eğitim çalışması gerçekleştirilmiştir.

Kartonsan’da 2016 yılı itibarıyla, müteahhit çalışanlar da dahil olmak üzere 8.838 saat eğitim verilmiş ve çalışan başına eğitim süresi 22,10 saat/adam olarak gerçekleşmiştir.

 Kartonsan’da sendikal ilişkiler

Türk sanayiinin örnek ve köklü bir üyesi olan Kartonsan, uzun yıllara dayanan bir sendikal ilişki geleneğine sahiptir. Sendikal ilişkiler, Kartonsan’ın birincil paydaş gruplarından birini oluşturan çalışanları ile diyalog kurduğu vazgeçilmez bir kanalı oluşturmaktadır. 2016 - 2018 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 06 Mart 2017 tarihinde tamamlanmış ve yeni dönem TİS anlaşması Selüloz İş Sendikası ile imzalanmıştır. 2016 yıl sonu itibarıyla Kartonsan’da 169 sendikalı çalışan bulunmaktadır.

 

Kartonsan temel demografik veriler*

2014

2015                                2016

Toplam çalışan sayısı

403

386                                  410

Müteahhit

135

124                                  141

Kartonsan

268

262                                  269

Erkek

245

241                                  246

Kadın

23

21                                    23

Yaş ortalaması (yıl)

36,5

37,01                               37,44

Eğitim durumuna ilişkin veriler

 

 

Yüksek lisans ve doktora

8

7                                      9

Lisans

40

46                                   49

Meslek yüksekokulu

63

58                                   62

Lise

138

132                                 132

İlköğretim

19

19                                   17

1 yabancı dil bilen

42

48                                   48

2 veya daha fazla yabancı dil bilen

6

5                                     5

 * Aksi belirtilmedikçe kişi sayısı