Menu

Çalışan Profili

Nitelikli insan kaynağı, Kartonsan’ın temel rekabet üstünlüklerinden birini oluşturmaktadır.

Kartonsan’ın liderlik başarısının arkasında;

  • kurum kültürüne derinden bağlı,
  • üretimin gücüne inanan,
  • sadece üretmekle kalmayıp araştıran ve geliştiren,
  • ilerlemeyi en geniş anlamda topluma olan sorumluluk olarak kabul eden

insan kaynağı yer almaktadır. Güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir iş ortamı sağlamanın yanı sıra başarıyı da ödüllendiren Kartonsan, çalışanlarının sürekli gelişimini destekleyerek kariyer hedeflerine katkıda bulunmakta ve inisiyatif almalarını teşvik etmektedir.

Kartonsan’da 2018 yıl sonu itibarıyla 268 kişi çalışmaktadır. Çalışanların 98’i beyaz yakalı, 170’i  mavi yakalı, 21’i kadın ve 247’si ise erkektir. Şirket’te bütün personel tam zamanlı olarak çalışmaktadır.

2018 yıl sonu itibariyle Kartonsan’da çalışanların yaş ortalamaları;


25 yaş altı %2,95


26-35 yaş arası % 39,20


36-45 taş arası %36,20


46 yaş ve üstü %21,65


olarak dağılmaktadır.

Kartonsan’da eğitim çalışmaları

Kartonsan eğitim programları, Şirket’in ihtiyaçları ve faaliyetleri doğrultusunda belirlenmekte ve çalışanların kişisel gelişimlerinin yanı sıra kariyer hedeflerine de katkıda bulunmaktadır.

2018 yılında Kartonsan’da


• 15 adet iş sağlığı ve güvenliği (İSG),
• 3 adet çevre,
• 3 adet enerji,
• 3 adet yalın yönetim ve
• 13 adet teknik


konularda olmak üzere toplam 37 adet eğitim çalışması gerçekleştirilmiştir.
Kartonsan’da aynı dönem itibarıyla, müteahhit çalışanlar da dahil olmak, üzere toplam 7.024 saat eğitim verilmiş; çalışan başına eğitim süresi 17,56 saat/adam olarak gerçekleşmiştir.
2018 yılında kişi başına eğitim süresi hedeflere uygun olarak gerçekleşmiş ve 2017 yılına oranla %8 artış göstermiştir.

 

 Kartonsan’da sendikal ilişkiler

Türk sanayiinin örnek ve köklü bir üyesi Kartonsan, uzun yıllara dayanan bir sendikal ilişki geleneğine sahiptir. Sendikal ilişkiler, Kartonsan’ın birincil paydaş gruplarından olan çalışanları ile    diyalog kurduğu vazgeçilmez bir iletişim kanalını oluşturmaktadır.
Yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Eylül 2018’de başlamış olup müzakerelerin tamamlanması ve Selüloz İş Sendikası ile TİS imzalanması beklenmektedir. 2018 yıl sonu itibarıyla Kartonsan’da 167 sendikalı çalışan bulunmaktadır.

 

Kartonsan temel demografik  veriler*

2017             

2018                             

Toplam çalışan sayısı

403

398

Kartonsan

266

268                              

Erkek

243

247                                 

Kadın

23

21                                   

Yaş ortalaması (yıl)

37,78

38                            

Eğitim durumuna ilişkin veriler

 

 

Yüksek lisans ve doktora

9

12

Lisans

46

50                                  

Meslek yüksekokulu

60

62                                  

Lise

134

129                              

İlköğretim

17

15                               

1 yabancı dil bilen

50

50

2 veya daha fazla yabancı dil bilen

5

5

 * Aksi belirtilmedikçe kişi sayısı