Menu

Güçlü finansal ve kurumsal yapımızla paydaşlarımıza artan oranda değer üretiyoruz.

Finansal Göstergeler

(Bin TL)

2017

2018

Net Satışlar

479.477 637,093

Toplam Yurt Dışı Satışlar

89.142 102,219

Toplam Aktifler

375.565 487,899

Net Kâr

38.427 113,502

 

 

Hisse Başına Kâr (Konsolide /1 TL nominal bedelli hisse için)

2017

2018

Adi Hisse Senedi Sahiplerine

13,54477 40,00742

 

Temel Rasyolar

 

Likidite Oranları

2017 (%)

2018 (%)

Cari Oran

3,17 4,00

Asit Test Oranı

1,81 2,47

Nakit Oran

0,63 1,39

 

 

 

Kârlılık Oranları

2017

2018

Vergi Öncesi Kâr/Net Satışlar

10,0 20,9

Net Kâr/Özkaynaklar

12,3 27,8

 

 

 

Finansal Yapı Oranları

2017 (%)

2018 (%)

Toplam Borçlar/Özkaynak

20,0 19,7

Kısa Vadeli Borçlar/Özkaynak

17,2 16,5

Uzun Vadeli Borçlar/Özkaynak

2,8 3,1