Menu
Genel Kurul Bilgilendirmeleri

2017 Yılı Olağan

30/03/2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Katılım Cetveli

30/03/2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

30/03/2017 Tarihli Olağan Genel Kurula ilişkin Bildirim ve Bilgilendirme Dökümanı

30/03/2017 Tarihli Olağan Genel Kurula ilişkin Kar Payı Dağıtım Bildirimi ve Önerisi

30/03/2017 Tarihli Genel Kurul Gündemi

Bağımsız Üye Adayları Özgeçmişleri

Yönetim Kurulu Adayları Özgeçmişleri

Yönetim Kurulu ve Komiteler

 

2016 Yılı Olağan

29/03/2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Katılım Cetveli

29/03/2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

29/03/2016 Tarihli Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

29/03/2016 Tarihli Genel Kurul Gündemi

Kartonsan Kâr Dağıtım Önerisi

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları Bağımsızlık Beyanları

Yönetim Kurulu Adayları Özgeçmişleri

Yönetim Kurulu ve Komiteler

 

2015 Yılı Olağan

30/03/2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Katılım Cetveli

30/03/2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

27/02/2015 Tarihi İtibariyle Ortaklık Yapısı ve Paylar

30/03/2015 Tarihli Kartonsan Olağan Genel Kurul Davet İlanı

30/03/2015 Tarihli Genel Kurula Sunulacak Kâr Dağıtım Önerisi

Bağımsız Üye Adayları Özgeçmişleri

Genel Kurul Yapılması ve Kâr Dağıtım Önerisine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Gündem Kartonsan 2014

Kartonsan Genel Kurul Çalışma Esasları İç Yönerge

Kartonsan Kâr Dağıtım Politikası

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler Ücret Politikası 2014

Yönetim Kurul ve Komiteler

Yönetim Kurulu Adayları Özgeçmişleri

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları

 

2014 Yılı Olağan

27/03/2014 Tarihli Genel Kurul Katılım Cetveli

27/03/2014 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2013 ve Öncesi Yıllar Kartonsan Kâr Dağıtım Politikası

26/02/2014 Tarihi İtibariyle Ortaklık Yapısı ve Paylar

27/03/2014 Tarihli Genel Kurula Sunulacak Kâr Dağıtım Önerisi

27/03/2014 Tarihli Kartonsan Olağan Genel Kurul Davet İlanı

27/03/2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

Bağımsız Üye Adayları Özgeçmişleri

Genel Kurul Vekaletname Örneği

Genel Kurul Yapılanması ve Kâr Dağıtım Önerisine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Adayları Özgeçmişleri

2014 Yılı Kâr Dağıtım Politikası

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler Ücret Politikası 2013

Kartonsan Genel Kurul Çalışma Esasları İç Yönerge

 

2013 Yılı Olağan

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri

Bağımsız Üye Adayları Özgeçmişleri

Kartonsan Kâr Dağıtım Politikası

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler Ücret Politikası

Yönetim Kurulu Adayları Özgeçmişleri

Kartonsan Genel Kurul Çalışma Esasları İç Yönerge

Kartonsan Denetçi Raporu

Genel Kurul Yapılması ve Kâr Dağıtım Önerisine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Genel Kurul Vekaletmane Örneği

Bakanlık ve SPK Onaylı Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

29/03/2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

29/03/2013 Tarihli Kartonsan Olağan Genel Kurul Davet İlanı

29/03/2013 Tarihli Genel Kurul Kâr Dağıtım Önerisi

29/03/2013 Tarihli Genel Kurul Hazırda Bulunanlar Listesi

29/03/2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

05/03/2013 Tarihi İtibariyle Ortaklık Yapısı ve Paylar

 

2013 Yılı Olağanüstü

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Olağanüstü Genel Kurul Katılım Cetveli

SPK ve Bakanlık Onaylı Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

Olağanüstü Genel Kurul Davet İlanı

Olağanüstü Genel Kurul Yapılanmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ana sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

 

2012 Yılı Olağan

02/05/2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Davet İlanı

02/05/2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

02/05/2012 Tarihli Olağan Genel Kurula Sunulacak Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi

Yönetim Kurulu Üye Adayları Özgeçmişleri

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları Özgeçmişleri

Bakanlık ve SPK Onaylı Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Genel Kurul Kâr Dağıtım Önerisi ve Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

29/03/2012 Tarihi İtibariyle Ortaklık Yapısı ve Paylar

02/05/2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Katılım Cetveli

02/05/2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler Ücret Politikası

 

2011 Yılı Olağan

21/03/2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Davet İlanı

21/03/2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi ve Kâr Dağıtım Önerisi

21/03/2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Katılım Cetveli

21/03/2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

2011 Yılı Olağanüstü

30/09/2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Davet İlanı

30/09/2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

30/09/2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Katılım Cetveli

30/09/2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

30/09/2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

 

2010 Yılı Olağan

19/03/2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Davet İlanı

19/03/2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi ve Kâr Dağıtım Önerisi

19/03/2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Katılım Cetveli

19/03/2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

2009 Yılı Olağan

19/03/2009 Tarihli Olağan Genel Kurul Davet İlanı

19/03/2009 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi ve Kâr Dağıtım Önerisi

19/03/2009 Tarihli Olağan Genel Kurul Katılım Cetveli

19/03/2009 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

2008 Yılı Olağan

20/03/2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Davet İlanı

20/03/2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi ve Kâr Dağıtım Önerisi

20/03/2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Katılım Cetveli

20/03/2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

2007 Yılı Olağan

16/03/2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Davet İlanı

16/03/2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Gündemi ve Kâr Dağıtım Önerisi

16/03/2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Katılım Cetveli

16/03/2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

2007 Yılı Olağanüstü

18/09/2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Davet İlanı

18/09/2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

18/09/2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Katılım Cetveli

18/09/2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

18/09/2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

18/09/2007 Tarihli İmtiyazlı Paylar Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

18/09/2007 Tarihli İmtiyazlı Paylar Olağanüstü Genel Kurul Katılım Cetveli

18/09/2007 Tarihli İmtiyazlı Paylar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

23/10/2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Davet İlanı

23/10/2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Gündemi ve Kâr Dağıtım Önerisi

23/10/2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Katılım Cetveli

23/10/2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

2006 Yılı Olağan

16/03/2006 Tarihli Olağan Genel Kurul Davet İlanı

16/03/2006 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi ve Kâr Dağıtım Önerisi

16/03/2006 Tarihli Olağan Genel Kurul Katılım Cetveli

16/03/2006 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

2006 Yılı Olağanüstü

28/06/2006 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Davet İlanı

28/06/2006 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

28/06/2006 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Katılım Cetveli

28/06/2006 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

28/06/2006 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

28/06/2006 Tarihli İmtiyazlı Paylar Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

28/06/2006 Tarihli İmtiyazlı Paylar Olağanüstü Genel Kurul Katılım Cetveli

28/06/2006 Tarihli İmtiyazlı Paylar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

03/08/2006 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Davet İlanı

03/08/2006 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

03/08/2006 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Katılım Cetveli

03/08/2006 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

2005 Yılı Olağan

30/03/2005 Tarihli Olağan Genel Kurul Davet İlanı

30/03/2005 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi ve Kâr Dağıtım Önerisi

30/03/2005 Tarihli Olağan Genel Kurul Katılım Cetveli

30/03/2005 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

2004 Yılı Olağan

30/03/2004 Tarihli Olağan Genel Kurul Davet İlanı

30/03/2004 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi ve Kâr Dağıtım Önerisi

30/03/2004 Tarihli Olağan Genel Kurul Katılım Cetveli

30/03/2004 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı