Menu

Kalite - Çevre - Enerji - İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Kartonsan ana faaliyet konusu olan kuşe karton üretiminde Türliye'de lider, dünyada rekabetçi olma konumunu sürdürmeyi hedefleyerek;

  • Kalite-Çevre-Enerji-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin etkinliğini doğru insan, uygun teknoloji ve gerekli mali kaynakları kullanarak sürekli iyileştirmeyi,
  • Müşterilerinin istek ve beklentileri doğrultusunda, Kartonsan ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi,
  • Çalışanlarının tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi, sürekli eğitim ile öğrenen, gelişen, paylaşan ve katılımcı bir organizasyon olmayı,
  • Çevre kirliliğini önlemeyi, doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı, geri dönüşümlü hammadde ve  geri kazanılabilir ürün üretimini,
  • Enerji performansının iyileştirilmesi için uygun ekipman ve hizmetlerin satın alınmasını ve enerji performansının iyileştirilmesine yönelik tasarımları desteklemeyi,
  • Tüm faaliyetlerinde ilgili yasa, yürürlükteki mevzuatlar, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi  ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi  standartlarına ve diğer gerekliliklere uymayı,
  • Çok yönlü iletişimle müşterileri, tedarikçileri, çalışanları, ortakları ve toplumun güven ve memnuniyetlerini devam ettirmeyi

taahhüt etmektedir.